Köp- & leveransvillkor

Beställ

Kul att du gillar Vores produkter. För att få hem dina nya rumskompisar kan du göra på två sätt: Kolla, bestämma och beställa på vår webb-shop. 

Leverans

Vi samarbetar med Postnord som levererar fram till din tomtgräns, alternativt hämta paket hos ombud. De aviserar via SMS eller e-mail för bokning av din leverans. Du måste finnas tillgänglig på telefonnumret du lämnat, och vara hemma under den överenskomna tiden. Hjälp chauffören att lossa och kontrollera godset; bär om det behövs. 

Det mesta av vår inredning levereras på pall, för att trygg och säker transport. Tänk på att vissa kollin kan väga upp till 40 kg (ex. stenbänkskivorna), så att du orkar få dem dit du vill. Boka inte hantverkare förrän du kollat att vi skött oss och skickat rätt artiklar och att inga skador har uppstått under leveransen. Hör av dig direkt om så skulle vara fallet.

Transportskador

Vid transportskador eller synliga skador på emballaget skall skriftlig notering göras av chauffören på fraktsedeln vid mottagandet. Hjälp till att kolla så allt verkar i sin ordning, dokumentera gärna med bild. Kontrollera och öppna varan, skulle något bli fel eller någon produkt bli skadad rättar vi till detta så snabbt vi kan. Anmäl reklamationen snarast till oss på info@vore.se. Skadat eller felaktiga gods får inte monteras och användas.

Garanti

Utöver reklamationsrätten kan garantierna variera för olika produkter. Garantin avser ersättningsprodukt eller av oss påbjuden reparation under förutsättning att monterings- och skötselinstruktioner följts. Din faktura gäller alltid som garantisedel, spara den. Kontakta oss om du undrar något. Förövrigt tillämpar vi Konsumentköplagen och säljer alla produkter med två (2) års fabriksgaranti samt tre (3) års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen.

Reklamation

Vore ansvarar för tillverkningsfel uppstådda vid tillverkning hos oss eller i fabrik. Vi ansvarar inte för eventuella leveransförseningar hos speditören.

Betalning

Faktura: När du betalar via Svea Faktura betalar du efter att du fått hem dina förvaringsmöbler. Du har även möjlighet till delbetalning. Leverans mot faktura kan endast ske till beställarens folkbokförda adress. Kredittiden för detta köp är 14 dagar från fakturadatum. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post. När du har fått hem din faktura kan du, i stället för att betala hela fakturan på en gång, erbjudas att betala in ett lägre belopp och på så sätt göra om din faktura till en flexibel delbetalning.

Väljer du betalsätt Svea Faktura så ingår du ett avtal med Svea Ekonomi AB, som äger fakturan. För frågor rörande din faktura ska du därför vända dig direkt till Klarna.

Delbetalning: Svea Konto är betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Förutom att du alltid får hem din badrumsinredning innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto.

VORE, GDPR 

Vi på Vore anser att den personliga integriteten är mycket viktig. I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi använder och behandlar de personuppgifter som samlas in. Vår policy gäller för alla typer av personuppgifter och data som vi samlar in – oavsett om det sker online eller offline genom de olika kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det kan t ex vara när en förfrågan görs, via ett personligt möte på mässa eller övriga evenemang, telefonkontakt, e-mailkontakt.

Har du frågor kring detta så är du välkomna att kontakta oss på Svenska Badrumsinredningar!

info@vore.se   

Insamling och användning av information

Vi samlar in information från dig när du besöker vår webbplats och när du lämnar sidan. Den insamlade informationen inkluderar ditt IP-adress och eventuellt ditt företagsnamn om du besöker sidan via ett företags IP-adress. Vi tar också automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare (som IP-adress och vilken typ av webbläsare du surfar med.)

Information som vi får av dig som kund när ditt företag ingår ett samarbete med oss är namn- och adressuppgifter, adresser för faktura och leverans, telefonnummer, e-postadresser samt ev. din position i företaget. Även betalningsinformation så som fakturainformation och BG-nummer.


Annan information som samlas in:

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om följande (dock inte alltid nödvändigtvis)

 • Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer och position i företaget.
 • Information om produkter/tjänster – detaljer gällande de produkter som du köpt eller visat intresse för.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Enhetsinformation – IP-adress, webbläsarinformation, operativsystem, plattform.
 • Geografisk information – din geografiska placering (när du besöker vår hemsida – land, stad)

Den information som vi samlar in och den information som du tillhandahåller oss, är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. Övrig information är nödvändig för andra syften, som beskrivs härnäst.


Användning av information

Den information vi samlar in från dig används för att:

 • Förbättra vår hemsida och anpassa den utefter besökarna.
 • Fullfölja och förbättra vår kundservice och ditt behov av service
 • Informera om nyheter i form av utskick av nyhetsbrev (med möjlighet att avregistrera sig/opt-out)

Huvudsyftet med insamling av övrig information är att kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster baserat på följande grunder:

 • Att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
  Laglig grund för detta: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
 • Att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.
  Laglig grund för detta: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
 • Att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
  Laglig grund för detta: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
 • Att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
  Laglig grund för detta: Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.
 • För att följa tillämplig lagstiftning såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.
  Laglig grund för detta: Följa tillämplig lagstiftning.


Säkerhet och integritet, tredjepartsinformation och utlämnande av information

För att kunna utföra vårt åtagande gentemot dig som kund så kan vi komma att dela information med tredje part så som leverantörer eller underleverantörer, som t ex namn, leveransadress etc. Vi vidtar alla rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras på ett säkert sätt till tredje part.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, ingen personlig identifierbar information till utomstående parter utöver de som nämns ovan. Detta inkluderar inte heller betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.
Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in. Data sparas också så länge som det behövs för att vi skall kunna utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. (Bokföringslagen)


Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter.

 

Informationsbegäran och rättigheter

Vill du veta vilka personuppgifter vi har lagrade på dig går det bra att skicka en förfrågan till oss.
Du har rätt att få tillgång till din data och att verifiera den information vi har lagrad om dig. Du har även rätt att få din information rättad om det skulle finnas felaktigheter. Du har rätt att bli raderad ur våra register ifall data inte längre är nödvändig för det syfte som den samlades in för. Dock kan det finnas legala skyldigheter som gör att vi inte direkt kan radera data, t ex från bokförings- och skattelagstiftning. Skulle fallet vara så, blockeras data från att användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.


Samtycke

Du godkänner vår integritetspolicy genom att använda vår webbplats samt när du blir kund hos oss eller skickar en förfrågan